Hírek

Napirenden a III. tengely és a LEADER rendelet

2009. szeptember 16. // Kategória: Hírek

Elkészült a Balatonföldvári kistérségi civil adatbázis

A Balatonföldvári HVI kezdeményezésére a balatonföldvári kistérség településein székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek összeírására került sor.
 
Elkészült a Balatonföldvári kistérségi civil adatbázis

A Balatonföldvári HVI kezdeményezésére a balatonföldvári kistérség településein székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek összeírására került sor.

Települések szerinti csoportosításban 2009. július 1-ig a Somogy Megyei Bíróság által bejegyzett társadalmi szervezetek listája szerepel az adatbázisban.

- Balatonföldvár székhelyű társadalmi szervezetek száma: 27 db
- Balatonszárszó székhelyű társadalmi szervezetek száma: 16 db
- Balatonszemes székhelyű társadalmi szervezetek száma: 21 db
- Balatonőszöd székhelyű társadalmi szervezetek száma: 1 db
- Bálványos székhelyű társadalmi szervezetek száma: 3 db
- Kereki székhelyű társadalmi szervezetek száma: 2 db
- Kőröshegy székhelyű társadalmi szervezetek száma: 18 db
- Kötcse székhelyű társadalmi szervezetek száma: 3 db
- Nagycsepely székhelyű társadalmi szervezetek száma: 1 db
- Pusztaszemes székhelyű társadalmi szervezetek száma: 2 db
- Szántód székhelyű társadalmi szervezetek száma: 8 db
- Szólád székhelyű társadalmi szervezetek száma: 6 db
- Teleki székhelyű társadalmi szervezetek száma: 2 db

A számokból is kitűnik, hogy pezsgő civil élet folyik - folyhat a kistérségben. Sajnálatos módon nincs összehasonlítási alap más környező kistérségekkel, hogy milyen civil aktivitás figyelhető meg a szomszédos társulásoknál.

Az összeállított civil adatbázis segítséget nyújt az érdeklődőnek, aki még nem kötelezte el magát egy civil csoport iránt sem, mert nem ismerte a számtalan lehetőséget lakóhelye körzetében, valamint ha ismert is néhány társadalmi szervezetet nem informálódott tevékenységi köreik iránt.

Az adatbázis elősegíti a civil szervezetek egymás közti kommunikációját, hiszen a képviselők nevének és címének megadásával, egymás elérhetőségének akadálya megszűnt a feltüntetett információhordozón.

A tevékenységi körök szerepeltetésének célja elsősorban szintén a tájékoztatás a csatlakozni kívánó egyén, egyének számára, másodsorban felhívja a figyelmet azokra a civil szerveződésekre, akik egymás szomszédságában ugyanazt a tevékenységi kört látják el valamelyik hasznosan, szükséges igényeket kielégítve, valamelyik bizonyára haszontalanul.

Az erős civil élet kibontakozása és az egymásért elv, valamint a helyi érdekek képviselete minden társadalmi szerepvállalásra elkötelezett egyén, csoport, intézmény érdeke. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni azoknak a civil szervezeteknek, akik aktív szereplői lakóhelyünknek és igazi partnerségen alapuló kapcsolatot alakítottak ki egymás között és a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulással:

A kistérségi társadalmi szervezetek adatbázisa megtekinthető és letölthető a www.balatonfoldvarterseg.hu

*Az ÚMVP vidékfejlesztési támogatásainak kistérségi eredményei

2009. Június hónapjában jelentős előrelépés volt tapasztalható a Tabi kistérségben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének intézkedéseire beadott támogatási kérelmek tekintetében.

A hónap során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkatársai (MVH) előzetes helyszíni ellenőrzést folytattak le minden egyes kérelmezőnél, mind a négy intézkedés esetében (falumegújítási fejlesztések támogatása, helyi örökségvédelem, turisztikai fejlesztések támogatása, működő és inuló mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása).

A helyszíni ellenőrzések mellett az MVH munkatársai elvégezték a kérelmek előzetes formai ellenőrzését, amelynek eredményeként a hiánypótlási felszólítások is megérkeztek a támogatást kérelmezőkhöz. A hiánypótlások megküldését követően a kistérségben a négy intézkedésre vonatkozóan támogatást kérelmezők döntő többsége megkapta a kérelmének befogadásáról szóló határozatot.

*Közbiztonsági és bűnmegelőzési fórum a Koppányvölgyében

2009. Július 8-án Tab Város Polgármesteri Hivatalában hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében a koppány-völgyi közbiztonsági és bűnmegelőzési fórum.

A fórum keretében a kistérség településeinek polgármesterei és az illetékes Siófok Városi Rendőrkapitányság munkatársai tekintették át a kistérség közbiztonsági helyzetét, valamint megtárgyalták a lakosság szempontjából legnagyobb problémákat. Megállapításra került, hogy a kistérségben a súlyos bűncselekmények aránya az országos átlag alatti, főként a kisebb értékű lopások jellemzőek, a kistérség területén történt bűncselekmények esetében a rendőrség felderítési mutatója az országos átlag feletti. A lakosság számára azonban a nyári időszakban jelentkező termény, a téli időszakban pedig a fa tolvajlás jelenti a legnagyobb problémát.

A fórumon több konstruktív, a problémák megoldására irányuló javaslat fogalmazódott meg, amelyek tovább erősíthetik az önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatát a közbiztonság további javítása érdekében.

*TDM rendszer kialakítása a balatonföldvári kistérségben

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás és a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület turisztikai fórumot szervezett a Balatonföldvári Kistérség három településén: Kőröshegyen, Szóládon és Balatonszárszón.

A fórumokat Nagyné Horváth Klára a turisztikai egyesület titkára és Csima Kata kistérségi marketing menedzser tartotta.

A fórumok fő témáját a turisztikai desztinációs menedzsment adta, amelyhez kapcsolódóan a Dél-Dunántúli Operatív program keretében pályázati felhívás jelent meg. A maximálisan pályázható összege 50.000.000 Ft.

A fórum célja a kistérségi vállalkozók, szolgáltatók, civil szervezetek tájékoztatása volt a TDM működéséről, és az általa nyújtott szolgáltatásokról illetve a pályázathoz kapcsolódó lehetséges előnyökről.

A fórumok főbb témakörei:
- A turizmus helyzete ma
- Közös célok a kistérségben
- TDM lényege
- A TDM kialakításának feltételei
- A kistérségi turisztikai egyesület bemutatása, céljai
- A TDM pályázathoz kapcsolódó lehetőségek
- A szervezethez való csatlakozással járó szolgáltatások és kötelezettségek

A kőröshegyi turisztikai fórumra 2009. július 21-én került sor, 17.00 órakor. Tekintettel az összejövetel időpontjára az érintettek nem mutattak túl nagy érdeklődést. Az összejövetelen prezentációval egybekötött tájékoztatást kaptak az érdeklődők a TDM-ről általában, illetve felhívták a figyelmet a már 2008 óta működő Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesült tevékenységére, tervezett szolgáltatásaira. A meglehetősen kis létszámra való tekintettel a rendezvény ténylegesen fórum jelleget öltött: a megjelentek választ kaptak minden felmerülő kérdésre.

2009. július 23-án Balatonszárszóra, a József Attila Művelődési Házba hívták az érintetteket. Itt 11 fő jelent meg: vállalkozók, szolgáltatók, civil szervezetek képviselői.

A résztvevőkben rengeteg kérdés fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, hogy a pályázatból milyen előnyük származhat, valamint, hogy mit tud nyújtani a turisztikai egyesület.

A fórumok nem nevezhetőek sikeresnek és eredményesnek, ezért későbbi, talán megfelelőbb időpontban újabb összejöveteleket szerveznek a szakemberek, figyelemmel a pályázat előkészítésére és a benyújtás határidejére.

*Szociális felzárkóztató program a Koppány-völgye kistérségben

2009. augusztus hónapban lezárulnak a Koppány-völgye kistérség 3 éves szociális felzárkóztató programja keretében 2008. évben megkezdett fejlesztések. A felzárkóztató program a Szociális és Családügyi minisztérium, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatja.

A program 2008. évi forrásaiból 8 projekt valósul meg a kistérség 6 településén, amelyek elsősorban a szociális étkeztetés kistrség szintű megoldást szolgálják , többek közt Andocs és Nágocs községekben megújulnak a főzőhelyek, Tabon ételszállító autók kerülnek beszerezésre, valamint a Koppány-Völgye Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésére is sor kerül.

A felzárkóztató program további fejlesztéseket is támogat az elkövetkező két évben, amelyekkel megoldhatóvá válik többek közt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek napközbeni ellátása, és a házi gondozás.

*Ülést tartott a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége

2009. Július 29-én Tab Város Polgármesteri hivatalában tartotta újabb ülését a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Elnöksége. Az ülésen egyetlen napirendi pont szerepelt, mégpedig az ÚMVP III. tengelyén belül 2008. október 18. és 2009. január 12. között a „Vidéki örökség megőrzése” jogcímre beérkezett támogatási kérelmek végleges támogatási rangsorának felállítása és elfogadása, valamint a korábban jóváhagyott minimum pontszám felülvizsgálata.

Az elnökségi ülésen meghívottként részt vettek az érinett Tabi, Balatonföldvári és Siófoki kistérségek Helyi vidékfejlesztési Irodáinak vezetői.

Az ülésen megtárgyalásra került a HACS területéről benyújtott 8 támogatási kérelem, külön kietérve az MVH és a HACS eltérő pontszámaira az egyes kérelmeknél. Megbeszélésre kerülek továbbá az ÚMVP III. tengelyéhez, illetve a LEADER rendelethez kapcsolódó friss információk is.

A jelenlévő Elnökségi tagok 8 igen szavazattal egyhangú döntés mellett megszavazták a „Vidéki örökség megőrzése” jogcím keretében felállított végleges rangsort, illetve a 120 pontos minimum ponthatárt.

*Új tanév, új kihívásokkal Balatonföldváron

Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Ezt a nevet kapta az új központ, amely augusztus 1-jével olvasztotta magába a földvári oktatási intézményeket.

Az új felállás főképp szervezeti szinten érinti a helyi oktatást. Célja pedig nem más, mint részben a kedvezőbb anyagi lehetőségek megteremtése, másrészt a közös működés előnyeit kihasználva az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése, minőségének javítása. A változás abban is áll, hogy az oktatási intézmények fenntartója mostantól nem a város önkormányzata. Az integrált központot a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás működteti.

A település egyfajta minta szerepet is vállalt azzal, hogy az ovit, az iskolát és a zeneiskolát egy intézménybe integrálta, hiszen a kistérség települései 2006-óta vitáztak azon, hogy elfogadják-e az integrációt, azt az utat, amit valójában az állam jelölt ki a települések számára.

Köztudott, hogy az efféle kistérségi szinten tömörülő, több település óvodáit, iskoláit magába foglaló oktatási központok magasabb központi támogatásban részesülnek. A földvári kistérségen belül azonban a települések oktatási intézményeik szakmai önállóságának feladását is féltették, többek között ezért sem csatlakozott eddig még sem Balatonszemes, sem Balatonszárszó az integrált intézményhez. Arra azonban áldásukat adták, hogy Földváron megpróbálják az egységes utat járni, aminek a legjobb esetben akár 600 millió forint is lehet a hozadéka.

Az ovisok is megsokasodtak

Akárcsak az iskolában, úgy az óvodában is sok a gyerek. A Mesevárban 100 férőhelyen 106 apróságot nevelnek az óvónők 2009-2010-ben. Töttösiné Iván Erzsébet óvodavezetőtől megtudtuk: a kompetencia alapú nevelést az oviban is bevezetik az egyik csoportban. Az oda járó gyerekekkel az év során különböző témákat dolgoznak majd fel, ilyen lesz például a tűz, a víz, a levegő és a föld, azaz az őselemek megismerése is. Minden egyes témát úgy dolgoznak majd fel a kicsikkel, hogy mesébe, mozgásba, énekbe foglalva ismertetik meg őket a tanult elemekkel.

Balatonföldvár számára az integrációnak máris érzékelhető hozadéka van, hiszen diákonként magasabb állami normatívát kap a város, ezáltal az önkormányzatnak kevesebb pénzébe kerül az oktatási intézmények fenntartása – tudtuk meg Fehér Lászlótól, az intézmény igazgatójától, aki a kezdődő tanév újdonságai terén arról is beszámolt: az óvoda és az iskola közösen 23 millió forintot nyert a kompetencia alapú oktatás bevezetésére.

A földvári általános iskolában júniusban 270 diákkal zárták az évet. Az új tanév 307 gyerekkel indult. A gyarapodás annak köszönhető, hogy a bezárt kőröshegyi iskolából 45 nebuló érkezett Földvárra. Az iskola létszáma csúcsra jár, de az igazgató azt mondja: lesz elég helyük a gyerekeknek.

*ÚMVP III. tengely pályázatai a Tabi kistérségben

2009. Augusztus 31-én tartotta ülését a Koppányvölgye Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége. Az ülés témája, a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport területén benyújtott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyéhez tartozó kérelmek pontszámairól való döntés volt.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési minisztérium által megküldött pontszámok minimális mértékű eltérést tükrztek az egyes kérelmek esetében az elnökség által 2009. januárjában meghatározott pontszámoktól.

Az elnökség a "Falumegújítás és fejlesztés", a "Mikrovállalkozás fejlesztés", valamint a "Turizmusfejlesztés" jogcímek vonatkozásában határozta meg a végső támogatási rangsort, amelynek eredményeként a három jogcím keretében összesen 14 kérelmező nyerhet támogatást.

Forrás: Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Balatonföldvári HVI, Tabi HVI
hirdetés
hirdetés
hirdetés


hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés