Adatvédelem

Adatvédelmi Nyilatkozat

A weboldalt (a továbbiakban: honlapot) a Cégteszt Network Kereskedelmi és Szogáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1107 Budapest, Zágrábi utca 1. - a továbbiakban: Cégteszt Network Kft.) üzemelteti. Továbbiakban CÉGTESZT.EU Bt. Felelős reklámfelület értékesítés.

Ön keresőrendszerünket ingyenesen és a nélkül használhatja keresésre, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia, de van néhány kivétel. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés ugyanis regisztrációhoz kötött (pl. Cégkivonat lekérése, Hirdetésfeladás.) Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása elengedhetetlenül szükséges, más adatok (pl. név) pontos megadása a regisztrációnak nem előfeltétele, csak kérés, bizonyos okkal (pl. nyereményjátékunkban való részvételhez). A Cégteszt Network Kft. mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

A honlap egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. Ne feledje, hogy a cookie-k elutasítása esetén egyes funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat)

A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Cégteszt Network Kft. statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a honlap mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók, és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

A szerzői jogok megsértése ellen a Cégteszt Network Kft. minden esetben jogi eszközökkel lép föl.

Szerzői jog megsértésének számít különösen:

 • adatbázis egészének vagy részének eltulajdonítása, beleértve a meta-adatbázisokat is (kódrendszerek, tevékenységi listák, szótárak, stb.)
 • cég- és termék-logók másolása, azokhoz hasonló márka-jelek alkotása, használata
 • szerkesztési elvek másolása
 • a Cégteszt Network Kft. céges nyomtatványainak, levélpapírjainak, számláinak másolása, hasonlóak előállítása, felhasználása.

Az adatbázis és a hirdetések tulajdon- és szerzői joga

A cegteszt.eu adatbázisában szereplő egyes adatsorok tulajdonosa maga az előfizető. Az adatbázis tulajdonjoga ettől eltérő fogalom.

A cegteszt.eu megjelenő adatbázis tulajdonjoga kizárólag a Cégteszt Network Kft.-é.

A cegteszt.eu adatbázisának tulajdon- és szerzői joga a Cégteszt Network Kft.-é.

A megjelenő hirdetések adatbázisának teljes tulajdon- és szerzői joga a Cégteszt Network Kft.-t illeti. A hirdetések felhasználása üzletszerzés céljára kiemelten tiltott.

A Cégteszt Network Kft. céges megjelenéséhez fűződő szerzői jogok

A Cégteszt Network Kft. neve, és annak minden változata, minden a céghez kapcsolódó védjegy, jelmondat, szín, grafika, stb. szerzői jogi védelem alá esik. Ez azokra az elemekre is vonatkozik, melyeket a Cégteszt Network Kft. korábban használt.

A szerzői jogi sérelmek ellen a Cégteszt Network Kft. fokozott erővel lép föl a Cégteszt Network Kft. által kibocsátott számlák, levélpapírok, egyéb nyomtatványok másolása esetén.

Egyéb szerzői jogi kérdések

A cegteszt.eu névsorok használata okán a Cégteszt Network Kft.-hez eljuttatott megjegyzések, kritikák, javaslatok felhasználására a Cégteszt Network Kft. fenntartja magának a jogot. A felhasználás nem képezheti alapját jogi vagy anyagi követeléseknek.

Adatkezelési Feltételek

1. Az alapadatok, hirdetések és egyéb közzétett információk tartalma

Az alapadatok, hirdetések és egyéb közreadásra szánt információk (közreadásra szánt információk) tartalmáért az Adatközlő felelős.

A Cégteszt Network Kft. jogosult moderátori eljárás keretében fölülvizsgálni az Adatközlő által megjelentetni kívánt szöveges, képi, grafikus, stb. információt. Az eljárás keretében a Cégteszt Network Kft. visszautasíthatja a közreadásra szánt adat megjelentetését, amennyiben az jogszabályt vagy etikai normát sért. A Cégteszt Network Kft. abban az esetben is jogosult visszautasítani a megjelentetést, ha annak teljesítése üzleti érdekeit sérti.

Adatként, fényképként vagy bármely más formában közreadásra szánt információ visszautasítására különösen okot adhat, ha jogosulatlan adatkezelés gyanúja áll fenn, vagy ha a közreadásra szánt információ

 • hamis adatot tartalmaz
 • szerzői jogot vagy üzleti titkot sért
 • magánszemélyt, üzleti szereplőt, nemzetet, országot, közösséget becsmérel, vagy más módon bárki jó hírnevét sérti
 • erőszakra buzdít vagy ember ellen használatos fegyvert reklámoz
 •  vallást, etnika hovatartozást, szexuális beállítódást, betegséget, stb. pozitív vagy negatív minősítéssel illet, vagy bármilyen más módon személyiségi jogot sért
 • kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz
 • személyes szexuális szolgáltatást kínál
 • a közönség számára megbotránkoztató lehet
 • egyéb jogszabályba vagy közerkölcsbe ütközik.

Az Adatközlő felelős azért, hogy az általa közreadott információ ne tartalmazzon valótlan adatot, ne sértsen jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. Az Adatközlő felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a az általa megadott adatokat és egyéb információkat a Cégteszt Network Kft. moderátora felülvizsgálja vagy sem.

2. Az alapadatok és a hirdetések kezelése (adatkezelés) és felhasználása

A névsorokban közétett adatokat és hirdetéseket kizárólag a szokásos telefonkönyvi tudakozódás céljával szabad felhasználni. Ettől eltérő célú felhasználásra, az adatok bármely célú tömeges kezelésére, kinyerésére kizárólag a Cégteszt Network Kft. írásos engedélye adhat felhatalmazást.

Kiemelten tiltott:

 • az adatoknak a mindennapos telefonkönyvszerű használatot meghaladó mértékű, tömeges kinyerése, akár kézi erővel, akár fényképezéssel, másolással, bármely sokszorosítási technikával, akár számítógépes program használata révén
 • az adatbázis vagy annak részletének felhasználása bármilyen névsorhoz, listához vagy bármilyen más adatgyűjteményhez, függetlenül attól, hogy mi a fölhasználás célja
 • az egyes adatok, az adatbázis vagy annak részlete, továbbá a Cégteszt Network Kft. által kiadott névsorok továbbértékesítése.

2.1. Adatkezelési eljárások a távközlési szolgáltatóktól kapott adatok

A Cégteszt Network Kft. a távközlési szolgáltatóktól kapott adatokat a bennük foglalt adatkezelési utasításnak megfelelően kezeli. Az adatkezelési utasítás a távközlési előfizetői szerződés része, annak tartalma az előfizető és a távközlési szolgáltató közötti megállapodástól függ. Az adatkezelési utasítás módosítását a szerződő távközlési szolgáltatónál lehet kezdeményezni.

A Cégteszt Network Kft.-hez nem érkezik olyan előfizetői adat, melynek tulajdonosa megtiltotta adatainak közzétételét a céglistában.

2.2. Adatkezelési eljárások személyes adatokra vonatkozóan

A Cégteszt Network Kft. a személyes adatokat kizárólag akkor jelenteti meg és/vagy adja tovább harmadik személynek, ha arra az adat tulajdonosától határozott igenlő hozzájárulást kap. A személyes adatok üzletszerzési célra való felhasználásának tiltását a Cégteszt Network Kft. a jogszabálynak megfelelően jelöli.

A Cégteszt Network Kft. az adatkezelésre vonatkozó korlátozásokat minden alvállalkozójával szemben szerződésben köti ki. Az adatok harmadik fél általi jogtalan kezelését a Cégteszt Network Kft. folyamatosan frissített, korszerű számítógépes technológiával gátolja.

2.3. Adatkezelési eljárások a cegteszt.eu-n megjelenni szándékozó szereplők számára

Az Adatközlő (intézmény estében a nevében eljáró személy is) felelős azért, hogy jogosult az általa megadott adat kezelésére és kiadására.
Amennyiben az Adatközlő intézmény, a nevében eljáró személy a jelen dokumentumban tartalmának elfogadásával kijelenti, hogy jogosult az adott intézmény nevében adatot szolgáltatni.

Az Adatközlő vállalja, hogy adatainak változását haladéktalanul bejelenti a Cégteszt Network Kft.-nek, illetve az általa Online közzétett adatokban és információkban történt változást haladéktalanul érvényesíti.

Az Adatközlő tudomásul veszi, hogy a távközlési névsorok kiadásának és terjesztésének üzleti alapját a hirdetési bevételek biztosítják, ezért hozzájárul, hogy az általa közzétett adatokat üzletszerzési célra felhasználják.

2.4. A Felhasználó online belépést biztosító adatainak védelme

A Cégteszt Network Kft. és az Adatközlő egyaránt kötelezi magát arra, hogy a regisztráció során megküldött vagy más módon átadott illetve megkapott felhasználói nevet és jelszót, sem azok módosítását harmadik félnek nem adja át, és azokhoz való hozzájutását megakadályozza.

Tárhely szolgáltató:

NLG-System Bt. 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.
Szerverterem:
1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22.
+36.27.502.450

2.5. Az adatok törlése

A Cégteszt Network Kft. az adattulajdonos utasítására, kérésére törli az általa megadott adatokat adatbázisaiból.

A távközlési szolgáltatóktól kapott adatok esetében az adattörlést a távközlési szolgáltatónál lehet kezdeményezni.

A Cégteszt Network Kft. számviteli bizonylatain szereplő adatokat – kizárólag a bizonylat kiállításához köthető céllal – a Cégteszt Network Kft. köteles kezelni addig, amíg a bizonylat jogszerűen megsemmisíthető. Az adatok a bizonylatok megsemmisítésével szintén megsemmisülnek.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI

Az érintett kérelmezheti:
tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, a kezelt személyes adatainak köréről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről továbbá az – érintett személyes adatainak esetleges továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
személyes adatainak helyesbítését,
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivétel a kötelező adatkezelés esetén,
ha személyes adatfelhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik,
valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül a Cégteszt Network Kft-hez lehet fordulni az alábbi elektronikus levélcímen: cegteszt@gmail.com
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel, az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll.

A Hatóság elérhetőségei:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.: 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1-391-1400; Fax: 06/1-391-1410 Honlap: http://naih.hu

hirdetés
hirdetés
hirdetés


hirdetés